Jaarlikse kerkdiens aangebied deur die Suid Afrikaanse Weermagverenging (SAWV) in samewerking met die CASA MIA BOMGAT (MOTH) en die Nerderduitse Gereformeede Kerk Valhalla Suid.
Annual church service presented by the South African Defence Force Association (SADFA) in co-operation with the CASA MIA SHELLHOLE (MOTH) and the Dutch Reformed Church Valhalla South.

SAWV Kerkdiens / SADFA Church Service


Jaarlikse Herdenkingsdiens by die SA Weermag muur van herinnering / 
Annual Commemoration Service at the SA Defence Force wall of remembrance

26 Mei / May 2013

  


07h00  Wreath Laying at Freedom Park
08h00  Hys van die nasionale vlag / Hoisting of the national flag
09h00  Gewyde musiek / Solemn music
09h40  Gaste Sit / Guests are seated
09h43  Plasing van baniere / Placing of banners
09h48  Pos van skildwagte / Posting of sentries
09h55  Aankondigings / Announcements: Maj. T.J. Lane
10h00  Verbyvlug / Fly past
10h02  Verwelkoming / Words of welcome: Maj. Gen. G.N. Opperman, SD, SM, MMM (Rtd)
10h07  Gedenkdiens / Memorial service: Genl-maj. (Ds) J.H.J. de Witt, SD, SM, MMM
 • Votum / Invocation
 • Lied / Hymn
 • Gebed / Prayer (Mans staan, verwyder hoffdeksels / Men stand, remove headdress)
 • Skriflesing / Scripture reading
 • Oordenking / Sermon
 • Lied / Hymn
 • SeĆ«nbede / Benediction
10h25  Herdenking / Remembrance
 • Vlagordonnans ontplooi / Flag orderly takes up position
 • Verbyvlug / Fly past
 • Laaste taptoe (Salueer) / Last post (Salute)
 • Stilte van twee minute / Two minute silence
 • Oggendsinjaal / Reveille
 • Verbyvlug / Fly Past
10h40  Kranslegging en afsluiting / Wreath laying and conclusion
 • Volgorde sal aangekondig word / Sequence will be announced
 • Volkslied / The National Anthem
 • Onttrekking van skildwagte / Withdrawal of sentries
 • Ontrekking van baniere / Withdrawal of banners
 • Ontrekking van gaste / Withdrawal of guests
 • Onthulling van die Infanterie Gedenkpaneel / Unveiling of the Infantry Commemorative Plaque

die erfenisstigting Jaarlikse Herdenkingsdiens / Annual Commemoration Service